ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

  • 20150708_132448
  • 20150708_132718
  • 20150708_135345
  • 20150708_135417
  • 20150708_135503
  • 20150708_135531

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Εγκαταστάσεις  υδραυλικών
  • Ανακαίνιση κουζίνας - μπάνιου
  • Σοβάδες - Στοκαρίσματα -Βαφές

Comments are closed.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA