ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑ

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Διαρρύθμιση χώρου
  • Εγκαταστάσεις υδραυλικών - αερίου - ηλεκτρολογικών
  • Επενδύσεις δαπέδων
  • Εσωτερικά - εξωτερικά κουφώματα
  • Ανακαίνιση μπάνιου - κουζίνας
  • Σοβάδες - Στοκαρίσματα - Βαφές

Υλοποίηση έργου σε 4 εβδομάδες

Comments are closed.

@media (max-width: 767px) { #open_sogoacc { display:none!important } #open_sogoacc { background: #0780C3; color: #FFF; border-bottom: 1px solid #0780C3; border-right: 1px solid #0780C3; } #close_sogoacc { background: #0780C3; color: #fff; } #sogoacc div#sogo_font_a button { color: #0780C3; } body.sogo_readable_font * { font-family: "Arial", sans-serif !important; } body.sogo_underline_links a { text-decoration: underline !important; }
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA