ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΠΑ

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Διαρρύθμιση χώρου
  • Εγκαταστάσεις υδραυλικών - αερίου - ηλεκτρολογικών
  • Επενδύσεις δαπέδων
  • Εσωτερικά - εξωτερικά κουφώματα
  • Ανακαίνιση μπάνιου - κουζίνας
  • Σοβάδες - Στοκαρίσματα - Βαφές

Υλοποίηση έργου σε 4 εβδομάδες

Comments are closed.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA