ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΟΧΙΚΟΥ ΠΙΕΡΙΑ

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Διαρρύθμιση χώρου
  • Εγκαταστάσεις υδραυλικών - ηλεκτρολογικών
  • Εξωτερικά κουφώματα
  • Επενδύσεις δαπέδων
  • Ανακαίνιση κουζίνας - μπάνιου
  • Σοβάδες - Στοκαρίσματα -Βαφές

Υλοποίηση έργου σε 4 εβδομάδες

Comments are closed.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA