ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Εγκαταστάσεις  υδραυλικών
  • Ανακαίνιση  μπάνιου

No Comments Yet.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA