ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Διαρρύθμιση χώρου
  • Εγκαταστάσεις υδραυλικών - αερίου - ηλεκτρολογικών
  • Εσωτερικά - κουφώματα
  • Επενδύσεις δαπέδων
  • Ανακαίνιση κουζίνας - μπάνιου
  • Ντουλάπες σχεδιασμός - κατασκευή
  • Σοβάδες - Στοκαρίσματα -Βαφές

Υλοποίηση έργου σε 4 εβδομάδες

 

No Comments Yet.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA