ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ /2

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν :

  • Διαρρύθμιση χώρου
  • Εγκαταστάσεις υδραυλικών - αερίου
  • Εσωτερικά κουφώματα
  • Επενδύσεις δαπέδων
  • Ανακαίνιση κουζίνας - μπάνιου
  • Σοβάδες - Στοκαρίσματα -Βαφές

 

No Comments Yet.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ WCAG2 AA